แผนภูมิที่ยาว
คำสำคัญ:ยาวต้นไม้ ต้นไม้ ใบไม้ ป่า ก้าน ล็อก ธรรมชาติ ลำ ต้น  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:JPEG (.jpg) 1920x1440
ขนาดไฟล์:855KB
Camera: DSC-W310,
ISO: ISO 100,
Focal Length: 5 mm.copy,
Aperture: f 4.3,
Author: by MALIZ ONG.
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
2
4 people votes