ภูเขา
คำสำคัญ:ภูเขา ภูเขา แชมแพลน ภูเขาคาดิลแลค ต้นไม้ ป่า ป่า ธรรมชาติ ถิ่นทุรกันดาร ผจญภัย เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติอคาเดีย Anp   Mdi เมน  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:JPEG (.jpg) 1920x1440
ขนาดไฟล์:1.23MB
Camera: KODAK EASYSHARE C182 Digital Camera,
ISO: ISO 80,
Focal Length: 6 mm.copy,
Aperture: f 8.8,
Author: by Junior Libby.
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
3
50 people votes