กรวดและน้ำ
คำสำคัญ:ไหล ไหล ภูมิทัศน์ เคลื่อนไหว ธรรมชาติ เพบเบิล ก้อนกรวด แม่น้ำ หิน หิน หิน หิน สตรีม น้ำ Hdr  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:JPEG (.jpg) 3333x5000
ขนาดไฟล์:3.73MB
Camera: Canon EOS 5D Mark II,
ISO: ISO 100,
Focal Length: 24 mm.copy,
Aperture: f 22.0,
Author: by Petr Kratochvil.
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
4
57 people votes