แม่น้ำ
คำสำคัญ:แม่น้ำ น้ำ หิน หิน องค์ประกอบ กระแส กระแส ฤดูร้อน ซีซั่น เหนือ ยอร์คเชียร์ อังกฤษ สหราช อาณาจักร ธรรมชาติ  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:JPEG (.jpg) 1920x1272
ขนาดไฟล์:405KB
Camera: NIKON D5100,
ISO: ISO 125,
Focal Length: 55 mm.copy,
Aperture: f 36.0,
Author: by George Hodan.
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
5
20 people votes