แม่น้ำด้านล่าง
คำสำคัญ:สีน้ำเงิน ล่าง เย็น เล ของเหลว ธรรมชาติ เพบเบิล ก้อนกรวด แม่น้ำ หิน หิน หิน กระแส ผิว ใต้ ใต้น้ำ น้ำ เปียก  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:JPEG (.jpg) 1280x960
ขนาดไฟล์:186KB
Camera: Canon PowerShot D10,
ISO: ISO 80,
Focal Length: 6 mm.copy,
Aperture: f 8.0,
Author: by Petr Kratochvil.
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
0
0 people votes