ฤดูร้อนแนวนอน
คำสำคัญ:กระแส ฤดูร้อน หญ้า หิน แม่น้ำ เมฆ ภูมิทัศน์  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:JPEG (.jpg) 1920x1275
ขนาดไฟล์:1.23MB
Camera: NIKON D5000,
ISO: ISO 100,
Focal Length: 26 mm.copy,
Aperture: f 11.0,
Author: by Larisa Koshkina.
License: Public Domain Dedication (You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
2
16 people votes