psd องค์ประกอบ ui
คำสำคัญ:ปุ่ม สีเทา วิทยุ แนะ นำเครื่องมือ  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Photoshop psd ( .psd ) file format
ขนาดไฟล์:65KB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร)James McDonald
รายละเอียดทรัพยากร: ปุ่ม สีเทา วิทยุ แนะนำเครื่องมือ
License:Creative Commons Attribution.
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
2
24 people votes