architetto tasto
คำสำคัญ:เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอ คอน ลบ ลบตัว ปุ่ม สี่ เหลี่ยม สีเขียว  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Open office drawing svg ( .svg ) format
ขนาดไฟล์:34KB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร) / Anonymous
รายละเอียดทรัพยากร: วาด โดยฟรานเชสโค Rollandin 'Architetto' จาก OCAL 0.18 ปล่อย
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
3
29 people votes