ขอขอบคุณ
คำสำคัญ:Thanksgiving2010 คลิปอาร์ต Inky2010   Inkscape ฟรี ปะ ไอคอน 3d ตุรกี อาหาร  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Open office drawing svg ( .svg ) format
ขนาดไฟล์:195KB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร) / inky2010
รายละเอียดทรัพยากร: ขอบคุณปะ 2010
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
5
26 people votes