สัญลักษณ์แผนที่เมือง
คำสำคัญ:แผนที่ สัญลักษณ์แผนที่ เมือง เมือง Inkscape  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Open office drawing svg ( .svg ) format
ขนาดไฟล์:348KB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร)Scott Lewin / sclewin
รายละเอียดทรัพยากร: สัญลักษณ์แผนที่แสดงเมือง วาดโดยใช้ Inkscape
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
5
32 people votes