ทวิตเตอร์ไอคอน
คำสำคัญ:ทวิตเตอร์ Tweet ไอคอน โลโก้  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Open office drawing svg ( .svg ) format
ขนาดไฟล์:26KB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร)Jonah Bron / Jonah Bron
รายละเอียดทรัพยากร: เพียงเค้าร่างของรุ่นโลโก้การทวิตเตอร์ (ติดตามจากภาพ)
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
5
57 people votes