ประเภทเส้นขอบและมุม 6 แปรง
คำสำคัญ:Flowry ขอบตกแต่ง ฟรีแปรง Ps Photoshop   6 แปรงเส้นขอบและมุม เครื่องประดับ แปรง Photoshop ขอบโกธิค ผลไม้แปรง ต่าง  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Photoshop brushes abr ( .abr ) format
ขนาดไฟล์:1.63MB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร)123freebrushes.com
License: 6 Border and corner brush pack
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
3
12 people votes