ประเภทแปรง photoshop หัวใจ
คำสำคัญ:หัวใจ  
ช่วยให้เราเพิ่มคำสำคัญ:
รูปแบบแฟ้ม:Photoshop brushes ( .abr ) file format
ขนาดไฟล์:620KB
อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร (ที่เว็บไซต์ Captch นี้ทรัพยากร)redheadstock
License: License: Check the License. Brushes: 24Version: Photoshop 7+, Photoshop Elements 2+, GIMP 2.2.6+A set of brushes made up of hearts, hearts, and more hearts. Includes heart clusters, hearts with arrows, broken hearts, heart borders, heart “bar” dividers, lacy hearts, flowered hearts, and even hearts made up of hearts!My Terms of Use
ร่วมกับเพื่อน (ถ้าคุณรู้สึกนี้ไซต์ประโยชน์ คลิกที่ปุ่มซ้ายสังคมร่วมกับเพื่อนขอบคุณคุณ):
ลงคะแนนเสียงสำหรับการออกแบบนี้:
1
50 people votes